Coronasubsidies voor 42 Lintse verenigingen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ook het Lintse verenigingsleven werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Vanuit Vlaanderen werd een budget van 130.403 EUR voorzien om de Lintse verenigingen te ondersteunen.  Om de impact van corona op de werking van de Lintse verenigingen mee op te vangen, kon elke Lintse vereniging met een effectieve ledenwerking, een toelage aanvragen uit het corona noodfonds.

Subsidiereglement

Er werd een subsidiereglement opgemaakt dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 24 november 2020. Dit reglement Noodfonds compenseert de verenigingen op basis van onder andere uitgaven die ze niet meer konden recupereren, extra uitgaven door de coronamaatregelen, verlies aan inkomsten en verlies aan leden.

Elke vereniging ontving een basisbedrag van € 250 voor eventueel gemaakte onkosten in functie van coronamaatregelen (aankoop producten, materialen en signalisatie, …). Deze kosten moesten niet aangetoond worden en beoogden tegemoet te komen aan de extra kosten die veroorzaakt werden door de Corona pandemie.

Elke vereniging kon bovenop dit basisbedrag ook de nodige bewijsstukken inleveren om hun andere verliezen en kosten kenbaar te maken en aanspraak te maken op een toelage vanuit het noodfonds. De verdeling van het noodfonds gebeurde, na aftrek van het totale basisbedrag, aan de hand van een coëfficiënt die de verhouding weergaf tussen het te verdelen bedrag en het totaal van alle aangetoonde verliezen van alle verenigingen.

De steun was er voor 42 Lintse verenigingen die het basisbedrag ontvingen. (10.500 €)

27 verenigingen dienden een dossier met de nodige bewijsstukken in. Deze dossiers werden nagekeken, getoetst aan het reglement en waar nodig, gecorrigeerd. (119.903,85 €)

Blik op de toekomst

De toegekende subsidies moeten ervoor zorgen dat verenigingen kunnen overleven. Het is belangrijk dat zij, zodra de gezondheidscrisis achter de rug is, een snelle doorstart kunnen maken. De kermissen, de jeugdverenigingen, sportclubs, culturele organisaties, … zijn belangrijk voor de sociale samenhang in onze gemeente, maar zullen dat nog meer zijn zodra het normale leven herneemt.

zie ook onze tussenkomst tijdens  de gemeenteraad

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn