Crisiskaart voor jongeren

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jong Vld en Open Vld Lint lanceren crisiskaart voor jongeren in noodsituaties

Jongeren worden op veel gebieden hard getroffen door de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Onze jongeren van Jong Vld Lint trokken aan de alarmbel en vroegen extra aandacht en zorg voor de jongeren. Ze vinden dat jongeren meer individueel moeten begeleid worden zodat de situatie beter gemonitord kan worden. Net als wij pleitten zij voor een eenvoudige aanpak binnen onze gemeente. Het punt werd in november op de gemeenteraad gebracht en we vroegen de oprichting van een jongerenpraatpunt. De meerderheid vond dat zij dit niet konden realiseren en er werd beslist om een communicatiecampagne te starten.

Deze ‘beloofde‘ en ‘dringend nodige campagne bleef uit en daarom hebben Jong Vld en Open Vld Lint zelf begin april het initiatief genomen om de crisiskaart voor jongeren te lanceren.

Plots bevind je je als jongere in nood en je weet niet wat te doen. In dat geval is deze crisiskaart een handig hulpmiddel. Op deze compacte pas staan telefoonnummers die nuttig kunnen zijn in een noodsituatie. De crisiskaart werd door onze jongeren en leden verspreid aan de Lintse jongeren..

De helft van de Lintse jongeren heeft door de coronacrisis last van eenzaamheid of stress. Tien procent van de jongeren kan bij niemand terecht met zijn of haar gevoelens.

Je hebt je bankkaart verloren, je ziet een vechtpartij op een fuif, je krijgt een paniekaanval vlak voor je examen of je zoekt antwoorden op levensvragen. Tijdens een crisis- of noodsituatie – hoe groot of klein ook – ben je best nooit alleen. In zo’n gevallen is het belangrijk snel te handelen. Daarom ontwikkelden wij een crisiskaart. Deze kaart heeft hetzelfde formaat als een bankpas en past dus makkelijk overal in. Zo hebben jongeren altijd belangrijke contactnummers, zoals die van de politie, brandweer, Druglijn, Zelfmoordlijn, Teleblok en Card Stop, bij de hand. Er worden daarnaast nog specifieke lokale gegevens vermeld, wat de kaarthouder meteen ook in staat stelt contact op te nemen met oa het OCMW-huis in Lint.

Snelle, anonieme en gratis hulpverlening

De hulpverleners achter deze telefoonnummers staan bij ieder belletje klaar om samen met de betrokkenen zo snel mogelijk een juiste oplossing te zoeken voor elk probleem. Wie in een noodsituatie belandt, raakt immers snel overstuur, in de war, in paniek of in shock. Op zulke momenten is het cruciaal dat snel de juiste ondersteuning wordt geboden. Met de crisiskaart kunnen jongeren zelf ingrijpen en gemakkelijk contact opnemen met meerdere deskundige en bevoegde instanties die zij het meest vertrouwen. Er is altijd iemand die naar je luistert, en dat willen we met deze crisiskaart nog maar eens duidelijk maken.

Intussen werden reeds 1000 kaarten verspreid en zijn we gestart met het uitdelen van de tweede druk. Iemand die een kaart nodig heeft en er nog geen heeft kan deze gratis bekomen.

Wij willen graag dat jongeren zich goed in hun vel voelen. Wij weten dat iedereen wel zijn uiterste best doet om dit te realiseren, maar het uitblijven van de gemeentelijke initiatieven om jongeren de kans te geven om over hun problemen te praten en oplossingen te zoeken liet te lang op zich wachten.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn