Gemeenteschool De Lintwijzer wordt overgedragen aan Gemeenschapsonderwijs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vandaag 25 mei 2021 nam de gemeenteraad de beslissing om de gemeentelijke basisschool ‘De Lintwijzer’ over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs. Onze tussenkomsten tijdens de gemeenteraad kunt u hieronder samengevat lezen.

openvld_cmyk

Als OpenVld fractie willen wij het beste voor onze jonge Lintenaren en het beste voor de school. Er is onderhandeld door de syndicaten. Het is een verbetering en het lokaal bestuur kan niet de nodige steun geven die verwacht wordt. Onze fractie is niet tegen de overstap van de gemeentelijke basisschool De Lintwijzer naar het gemeenschapsonderwijs.

Open Vld Lint betreurt echter wel de wijze waarop er gecommuniceerd werd. Enkele maanden geleden stelden onze collega’s tijdens de gemeenteraad al de vraag over de toekomst van de school. Toen al draaide de meerderheid rond de pot en deed men alsof de neus bloedde. Dit terwijl er toen al beslissingen genomen waren.
Dit laat maar weer eens zien dat er op weinig samenwerking, eerlijkheid en vertrouwen kan gerekend worden tussen de meerderheidspartijen en de oppositie. Dit terwijl er perfect samen naar deze beslissing toegewerkt kon worden.

De communicatie naar de school? Een directeur die 14 dagen voor de mededeling aan het personeel op de hoogte werd gebracht van de intentie. De personeelsleden die dan op 1 april hiervan op de hoogte werden gebracht. Het leek eerder op een wansmakelijke 1-aprilgrap.

En dan moet het plots allemaal snel gaan. Hierdoor zorgde men voor een enorme druk. De voorstelling die we gekregen hebben tijdens een vorige  gemeenteraad gaf echter een heel duidelijk beeld van de toekomst van de school. Er werden een aantal garanties ingebouwd voor de personeelsleden, maar vooral, het onderwijs voor onze Lintse jongeren gaat er niet op achteruit gaan.

Wij vroegen ook wat cijfers op aan het lokaal bestuur. Deze laten echter zien dat het leerlingenaantal snel daalde na een politieke tussenkomst binnen de school, dit in tegenstelling met hetgeen onze burgemeester weer maar eens onterecht liet optekenen in de kranten en daar verwees naar de vroegere directeur.

Het financiële plaatje is ook een goede reden om het gemeentelijk basisonderwijs over te dragen naar een andere scholengroep. Hier kunnen we ook volgen. Gemiddeld 200.000 euro per jaar is een serieus bedrag. Graag hadden we dan ook de garanties gezien dat dit bedrag besteed wordt aan het onderwijs van onze Lintse jongeren en niet de bestemming krijgt waar iedereen verwacht dat het voor gebruikt gaat worden.

Ook een slag in het gezicht van de directie, de leerkrachten, de ouderraad en de ouders is de opendeurdag. Hier werd enorm veel energie en door de gemeente geld in gestoken. Dit terwijl de beslissing toen intern al gevallen was. Wat met ouders die dan hun kind hebben ingeschreven onder het mom dat ze naar het gemeentelijk onderwijs gaan? Wat met kinderen waarvan de ouders eerder deze keuze hebben gemaakt en nu geen keuze meer hebben?

De directeur, de leerkrachten en de ouderraad hebben de voorbije 2 jaar van de school gemaakt wat het nu is. Een toffe school waar de GO enorm blij mee zal zijn.

Als laatste zouden wij ook graag snel het resultaat willen ontvangen van de bevraging naar de personeelsleden toe. (individuele personeelsfiche)

Tot slot…. Open Vld Lint wil ook vooruit kijken en is zoals helemaal in het begin reeds aangehaald, niet tegen de overstap van de gemeentelijke basisschool naar het gemeenschapsonderwijs. Communicatie en eerlijkheid zijn belangrijk en dat blijft een probleem binnen ons lokaal bestuur. Samenwerken en de oppositie betrekken bij gemeentelijke initiatieven vinden wij ook belangrijk. Wij zullen dit dan ook goedkeuren, doch met enig voorbehoud.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn