Update gemeenteraad 28 september 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

🦺 Vanaf 01 januari 2022 zal er tijdens de zomermaanden geen tweewekelijkse huisvuilophaling meer zijn. Door het gebruiken van de P+MD, waardoor plastic afval nu mee in de blauwe zak kan is de hoeveelheid restafval bij veel huishoudens gezakt. Om die reden wordt geopteerd om vanaf nu nog enkel om de 14 dagen een huisvuilophaling te voorzien.

➡️ Papiercontainers – Eenmaal per 4 weken komt men langs voor de ophaling van papier en karton. Vanaf 01 januari zal dat ook kunnen via de gele papiercontainers (beschikbaar in 120 en 240 L). Dit zal zorgen voor een properder straatbeeld tijdens de ophaaldagen. Men is vrij om een container al dan niet in huis te nemen. Info volgt via IGEAN en de gemeentelijke kanalen.

👷‍♀️ Ondergrondse huisvuilcontainer – In Lint zal voorlopig één ondergrondse container geplaatst worden die dan kan gebruikt worden door alle Lintenaren. Heb je een ophaling gemist of je wil snel van je huisvuil af, dan kan je deze gebruiken. Toegang zal kunnen via je ID-kaart.

🌍 De gemeenteraad nam de beslissing om het Vlaams Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.
Het is vijf voor 12 voor het klimaat. Lint neemt het engagement om samen met vele andere gemeenten het goede voorbeeld te tonen en de strijd tegen de opwarming van de aarde aan te gaan. Zie ook Lint gaat Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekenen

➡️ Aankoop café Prins Albert en zaal Roeland
De gemeenteraad keurde de aankoop van zowel het café als de zaal goed. Bedoeling is aan deze plaatsen een meerwaarde te creëren voor onze Lintenaren, een plaats voor het uitrollen van allerlei culturele activiteiten, maar ook een plaats die gebruikt kan worden door verscheidene culturele verenigingen van culturele insteek.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn