Lint gemeentehuis

Vragen en tussenkomsten

Pamperbank Lint

Het idee van de pamperbank is eenvoudig. Heel wat gezinnen hebben vaak een overschot aan luiers. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Overschotten kunnen gedeponeerd worden in de verschillende inzamelboxen verspreid over de hele gemeente.

Lees meer »

Gevleugelde zebrapaden

Verkeersveiligheid is altijd een speerpunt geweest van onze partij. Nu we merken dat ook de bevoegde schepen hier ook veel belang aan hecht, durven wij een voorstel doen om samen de verkeersveiligheid in Lint verder te verhogen. De zwakke weggebruiker en oversteekplaatsen in het bijzonder blijven een belangrijk aandachtspunt in deze.

Lees meer »

Ondernemen in Lint

Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de welvaart en de leefbaarheid van onze gemeente. Wij krijgen echter veel reacties en vragen van de vele ondernemers in Lint. Iedereen weet dat zij een moeilijke periode hebben moeten overbruggen

Lees meer »

Covid-19 – Steun voor verenigingen

Omdat de coronacrisis ook jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hard treft in hun werking en onkosten, heeft de Vlaamse regering beslist om 87 miljoen euro steun toe te kennen.
Van dat bedrag gaat 130.403,84 euro naar verenigingen in Lint.

Lees meer »

Regenboogzebrapad

Om een duidelijk signaal te geven dat Lint een holebi- en transgendervriendelijke gemeente is, vragen we vanuit de Open Vld-fractie om in Lint minstens 1 regenboogzebrapad te voorzien.

Lees meer »

Zomerschool Lint

Door de coronacrisis en de sluiting van scholen hebben sommige kinderen een achterstand opgelopen. Om een eventuele leerachterstand bij te spijkeren, kunnen leerlingen komende zomer in juli of augustus bijgespijkerd worden tijdens een zomerschool, een leertraject op maat gecombineerd aan amusement en ontspanning.

Lees meer »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email